Siedziba główna:                                                      Filia Brańszczyk:  
 „Stawpol” Sp. J. Maciej Stawny, Krystyna Stawna     Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 61
 07-210 Długosiodło, ul.Dąbrowszczaków 6a              tel.(0-29) 679-43-30
 tel/fax(0-29)7412311  tel.( 0-29 )7412850